มรสน. ร่วมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มออนไลน์ RJ38 และการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่ของ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 25 พ.ค. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มสำหรับแสดงสินค้าของชุมชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จาก 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการศาสตร์พระราชาฯ โครงการ U2T และ OTop มาร่วมจำหน่ายในเพลตฟอร์ม RJ 38 จำนวน 64 รายการ
ติดต่อเรา