มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

มรสน. ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สาคร อินทะชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี  เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ หอประชุมคุรุสดุดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร