นักวิจัย มรสน. คว้า 4 รางวัลการประกวดระดับนานาชาติในงาน Invention Geneva

นักวิจัย มรสน. คว้า 4 รางวัลการประกวดระดับนานาชาติในงาน Invention Geneva
คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จีบแก้ว ดร.ครรชิต สิงห์สุข อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน และนายพงศกร ทองพันธุ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดและนำเสนอนวัตกรรม ในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” (Invention Geneva)  ดังนี้ 
- Bronze Medal Award  ประกอบด้วย
	1.รถเข็นสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์แบบมัลติฟังก์ชัน  
	2.เครื่องอบอเนกประสงค์พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้   
- Special Award จาก Taiwan Invention Association
	เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานความร้อนแบบไฮบริด 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และตัวแทนจาก Taiwan Invention Association ให้เกียรติมอบรางวัล
ติดต่อเรา