กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงนำ้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรผู้อาวุโส ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคาร 2

ภาพบรรบากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/media/set/?set=a.3594593337440789&type=3