ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งทักษะทางสัตวศาสตร์ ในงานเกษตรฯ ครั้งที่ 27 ณ มทร.อีสาน วข.สกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งทักษะทางสัตวศาสตร์ ในงานเกษตรฯ ครั้งที่ 27 ณ มทร.อีสาน วข.สกลนคร

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🥈การตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์ :ผู้ฝึกสอน ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🥈การคล้องและล้มโค :ผู้ฝึกสอน อ.กัมปนาท วงค์เครือสอน

#รางวัลชมเชยการฟาดแส้แม่นยำ และการฟาดแส้ลีลา : ผู้ฝึกสอน อ.กัมปนาท วงค์เครือสอน

#รางวัลชมเชยการเรียกชื่อวัตถุดิบอาหารสัตว์ :ผู้ฝึกสอน ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน

จาก 6 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย

ม.เกษตรศาสตร์ วข.เฉลิมพระเกี่ยรติสกลนคร

ม.นครพนม

ม.ราชภัฏอุดรธานี

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สกลนคร

ม.มหิดล วข.อำนาจเจริญ

ม.ราชภัฏสกลนคร

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/agtsnru/?ref=page_internal&locale=hi_IN

ติดต่อเรา