ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการประมง ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ (ทักษะวิชาชีพการประมง)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและสุขภาพ (ทักษะวิชาชีพการประมง) ในงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ทีม คือนางสาวจันดา นาตา และ นายศุภชัย ไมสุวรรณ แข่งขันร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งหมด 6 ทีม

————————————

ผลการแข่งขัน ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้อันดับที่ 2

(มหาวิทยาลัยนครพนม อันดับ 1 และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อันดับ 3)

————————————

วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/agtsnru/?ref=page_internal&locale=hi_IN