ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2

ลิงค์ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?anity=100052758440053&set=a.750150923420182