การจัดนิทรรศการสรุปผลงานนักศึกษา

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม ดำเนินการจัดนิทรรศการสรุปผลงานนักศึกษา ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หอศิลป์ทองทวาปี สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ยังมีการดำเนินการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพ เทคนิค-คุณค่า-วิวัฒนาการของการถ่ายภาพ ณ ห้องสัตบรรณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ลิงค์ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/profile.php?id=100063651128393

ติดต่อเรา