พิธีวันพระบิดาแห่งมาตฐานการช่างไทย ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ปริญญา รจนา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะ และในนามศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร โดยนายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสกลนครร่วมในพิธี

ติดต่อเรา