มรสน. เปิดงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนชื่น”

	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำงานนครพนม และวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่อ "สกลม่วนชื่น" เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดยมีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ 

	ภายในงานพบกับการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิตสาธิตวิธี “สกลม่วนซื่น” ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีแข่งเรือยาว และประเพณีไหลเรือไฟ การประชุมวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อการรวบรวมสร้างองค์ความรู้ประเด็นอีสานม่วนซื่น การเสวนาผลงานวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย และมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ฯลฯ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น” พร้อมชมนิทรรศการการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

– ภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติม https://www.facebook.com

ติดต่อเรา