แสดงความยินดี กับ ดร.ครรชิต สิงห์สุข นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปริชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และนักวิจัย เข้าเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. ในวันที่ 4 ก.พ. 66 และร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ครรชิต สิงห์สุข นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ม.ราชภัฏสกลนคร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภท “รางวัลประกาศเกียรติคุณ” ในผลงานเรื่อง “เครื่องอบลมร้อนแบบพาราโบลาโดมพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้”