รับสมัครโครงการศึกษาดูงานเเละค่ายภาษาจีน

เผยเเพร่เมื่อ 507 เข้าชม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเเละค่ายภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558

โครงการศึกษาดูงานเเละค่ายภาษาจีน-2558