องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 19 ม.ค. 66 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ และ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ณ หอประชุมจามจุรี 1 จากนั้น ตัวแทนนักศึกษาได้บรรยายสรุปโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในช่วงบ่าย องคมนตรี ได้ร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้นำนักศึกษา และออกเดินทางจากไปยังพื้นที่ บ้านน้ำพุ ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร