มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ และ ผศ. นันทิยา ผิวงาม ที่ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 27 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ และ ผศ. นันทิยา ผิวงาม ที่ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566