มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอต้อนรับคุณครูทุกท่าน เข้าสู่งาน วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67

ม.ราชภัฏสกลนคร ขอต้อนรับคุณครูทุกท่าน เข้าสู่งาน วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

#พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา #SNRUNEWS #SNRU #มรสน.