คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมชมกิจกรรม พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล จากโรงเรียนวิถีธรรม ฯ ที่แสดงความสามารถบนเวที นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมพัฒนาสมองรับของรางวัล การฝึกประดิษฐ์ของเล่นสร้างสรรค์จินตนาการจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้นำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงด้านการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุก สดใส ของน้องๆ ที่มอบความสุข และความน่ารักให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ติดต่อเรา