กำหนดการเลือกรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติ

กำหนดการเลือกรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติ ตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558 นักศึกษาลงทะเบียนจองรายวิชาผ่านระบบบริหารการศึกษา

เลือกรายวิชาเลือกเสรี

registr-58-sub

ลิ้งค์ http://portal.snru.ac.th/reserv_free_course_pub.aspx