มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2015 จากงานวิจัย “โคขุนสกลนคร มาตรฐานสู่ครัวฮาลาลโลก”

ดูขนาดเต็มหน้าจอ