ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “พัฒนาหลักสูตรยังไงให้ปัง เรียนยังไงให้มีงานทำ”

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เสวนาวิชาการพัฒนาหลักสูตรยังไงให้ปัง เรียนยังไงให้มีงานทํา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร