โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดทำวิดีโอข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ) รายละเอียดตามคลิปวีดีโอ ดังต่อไปนี้ และขอความอนุเคราะห์นักศึกษา ทำแบบประเมินกิจกรรม ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ https://bit.ly/3dsoH3R

 – แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกยศ. เมื่อจบการศึกษา

 – แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีความประสงค์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเเละย้ายสิทธิ์บัตรทอง

– การเขียนเรซูเม่สมัครงาน

 – การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทํางาน

– SME การขอเงินสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ

– กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)