ประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

ประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00 น. ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย เว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยได้