ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำรวจระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2563

ผลสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมยกการ์ดให้สูง เพื่อเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อเรา