ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เเนะนำระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในช่วงการป้องกันการระบาดของ โควิด-19

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สไตล์ SNRU

ที่มา – arit.snru.ac.th