งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

ระเบียบการรับสมัครงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

1.การแข่งขัน science show

 

 

2.การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

3.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

4.การแข่งขันประกวดวาดภาพ

5.การแข่งขันประกวดเว็บไซต์

6.การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยม

7.การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

8.การแข่งขันประดิษฐ์เซลล์เทอร์โมอิเล็กทริก

9.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

10.การแข่งขันประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกส์

11.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ