เชิญชมงาน Open house 2015 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17-19 สิงหาคม 2558

เชิญชมงาน Open house 2015 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17-19 สิงหาคม 2558

snru-2015-e