ขอชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ( ASEAN LANGUAGE EDUTAINMENT FESTIVAL 2019 )

การประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน ( ASEAN LANGUAGE EDUTAINMENT FESTIVAL 2019 ) ณ หอประชุมจามจุรี ๑ และหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม https://lgc.snru.ac.th