เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติประเภทโควต้า เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี ปีการศึกษา 2559 ( เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวด สกลนคร นครพรม มุกดาหาร เเละบึงกาฬ ยกเว้นประเภทกีฬาดี ) เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 20 ก.ค – 11 ก.ย. 2558 โรงเรียนรวบรวมส่งใบสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งเเต่วันที่ 17-18 ก.ย. 2558

กรอกข้อมูลผู้สมัครประเภทโควต้า

683

ติดต่อเรา