ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

เผยเเพร่เมื่อ 1502 เข้าชม
การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562

ดูขนาดเต็มหน้าจอ


– รายละเอียดเพิ่มเติม com.snru.ac.th