ประกาศปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. จึงจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบางส่วนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกอบด้วย
1. ระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ระบบเว็บไซต์อาจารย์
3. เว็บไซต์หน่วยงาน
4. ระบบจองเลขหนังสือพัสดุ
5. ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร
6. ระบบบริหารงบประมาณ
7. ระบบจองเลขที่หนังสือราชการภายนอกและเลขที่คำสั่งออนไลน์
8. ระบบบริหารวัสดุ
9. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
10. ระบบไฟล์

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้