เเจ้งกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562

– กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562