ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่  17 มกราคม พ.ศ. 2562