โครงการส่งเสริมศักยภาพ Special Education for KIDS

จัดโดย สาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึก

ผู้ดูแลระบบ อ.หรรษา องคสิงห์ 098-748-0899

ลงทะเบียน