ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต ตามโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร