ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
รายงานตัววันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 13 ชั้น 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.