ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 รอบ 2 เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่1 รอบ 2 เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดูขนาดเต็มหน้าจอ
ติดต่อเรา