ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาสู่นวัตกรรุ่นเยาว์“

–  สมัครเข้าร่วม , https://events.snru.ac.th/events/syi2017/register