ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่จัดบริการถ่ายภาพที่ระลึก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดูขนาดเต็มหน้าจอ