ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560

ลิงค์รับสมัคร http://admission.snru.ac.th/online_gnsignup/gn_signup.aspx

ดูขนาดเต็มหน้าจอ