การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ EOL GEPOT ครั้งที่ 5 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 33-34 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร

เผยเเพร่เมื่อ 2310 เข้าชม

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ EOL GEPOT ครั้งที่ 5 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 33-34 พร้อมสิทธิ์ใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ที่มา – www.mua.go.th