ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 รายงานตัววันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87