ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ร่วมกับ  สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสกลนคร  ขอเชิญชวน คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 25 สิงหาคม 2559  ณ โถงล่างอาคาร 13  ตั้งแต่เวลา  08.00  – 15.00 น.