โครงการพัฒนาศักยภาพ ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์” เพื่อจัดอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับผู้สมัครสอบโครงการครูคืนถิ่นประจำปี 2559

ประกาศรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพ ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์” เพื่อจัดอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับผู้สมัครสอบโครงการครูคืนถิ่นประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.30 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

การพัฒนาศักยภาพ ศิษย์เก่า

ที่มา –  http://ict.edu.snru.ac.th/tutor/register.php

ติดต่อเรา