ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_mba.aspx พร้อมปริ้นข้อมูลดังกล่าว มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 15 มิ.ย. 2559 เวลา 08.30-10.30 น. และเข้ารับการปฐมนิเทศน์นักศึกษา เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป พบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/1S3iDKC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-2559