ประเพณีสงกรานต์ แห่ดอกไม้ สงค์น้ำพระ สมมาผู้ใหญ่

ประเพณีสงกรานต์ แห่ดอกไม้ สงค์น้ำพระ สมมาผู้ใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ ด้านหน้าอาคาร 2 (คณะครุศาสตร์) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา