ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/1O76g5w

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-2559

ติดต่อเรา