ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการ ไทยบรรสารานุรักษ์ “หมู่เฮา เจ้าข้อย ชาติพันธุ์กับการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในเเอ่งสกล”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการ ไทยบรรสารานุรักษ์ “หมู่เฮา เจ้าข้อย” ชาติพันธุ์กับการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในเเอ่งสกล

สัมมนาวิชาการ หมู่เฮา เจ้า-ข้อย แบนเนอร์