ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง แนวคิดนักกิจกรรมกับการพัฒนามนุษย์ โดย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 11

ลงทะเบียนที่นี่ 

ติดต่อเรา