มรสน. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ โดยมี ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จากนั้นจึงเป็นการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม และศึกษาดูงานสนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.463078602963724&type=3

ติดต่อเรา