มรสน. MOU,MOA ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โครงการ SNRU Smart University

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ SNRU Smart University ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามกัน นายยุทธศักดิ์ จักรสมศักดิ์ ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 การลงนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินแบบอีเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ SNRU Smart University ด้วยวิธิการทางอิเส็กทรอนิกส์ผ่านระบบของธนาคาร เช่น การรับเงินบริจาค และการออกใบเสร็จรับเงิน e-Donation ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรมพากร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติ ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำดัวนักศึกษาและบุคลากร เป็นต้น พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) University Application ในการให้บริการแอปพิเคชันบนมือถือ ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ากับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ซึ่งเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา