มรสน. ร่วมพิธีรับมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”

วันที่ 25 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี ร่วมพิธีรับมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน เพื่อส่งมอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ช่องทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้า ทุกเทคนิค ในจังหวัดสกลนคร นำลายผ้าพระราชทานนี้ ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัย